Nämndeman bedöms jävig – lade ut selfie från rättssalen och kommenterade fallet

Nathalie Wästerlund
Foto: Ricard Aron Nilsson

En nämndeman konstateras nu vara jävig efter att hon lagt upp en selfie inifrån rättssalen på Facebook. En tillhörande bildtext avslöjar hennes opartiskhet. Detta var Dagens Juridik först med att rapportera om.

I fredags i förra veckan hölls en huvudförhandling i ett mål om våldsamt motstånd vid Stockholms tingsrätt. Rätten fick efter att förhandlingen avslutats vetskap om att en av nämndemännen lagt ut en selfie från rättssalen på Facebook med texten “Nu ska vi sätta dit buset”, följt av en tummen upp-emoji.

Frågan om jäv prövad

I måndags beslutade domstolen att pröva frågan om jäv, detta eftersom bilden ska ha varit ägnat att rubba förtroendet för hennes opartiskhet. Tingsrätten har nu slagit fast att detta är just vad som hände, och skriver i sitt beslut att det “ger intryck av att hon i viss mån, redan innan brottmålstinget påbörjades, har tagit ställning till skuldfrågan i aktuella mål”. Detta eftersom inlägget verkar ha publicerats strax innan huvudförhandlingen inleddes samt att bilden togs i rättssalen. Den tillhörande bildtexten stärkte detta.

Konstaterad jävig

Oavsett om nämndemannen haft någon personlig övertygelse i målet eller inte så föreligger det enligt tingsrätten en omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hennes opartiskhet. Därför anses hon vara jävig. Huvudförhandlingen i målet kommer därför att tas om i höst med en annan nämndeman i hennes ställe.

“Nämndemannasystemet fungerar inte”

– Jag fick nyss information från Stockholms tingsrätt om att förhandlingen kommer att tas om i mitten av september. Det är uppenbart att nämndemannasystemet i sin nuvarande form inte fungerar. Samma fel upprepas återkommande vilket gör att man på goda grunder kan ifrågasätta utbildningen av nämndemän och om huruvida de politiska partierna som skall utse nämndemän, berättar dem åtalades advokat, Mark Safaryan, för Dagens Juridik.