Muséum i Karlskrona självlysande – radioaktiv strålning hittad på flera platser

Nathalie Wästerlund
Foto: Marinmuseum i Karlskrona

Ett fartyg tillhörande Marinmuséet i Karlskrona har uppvisat radioaktiv strålning i  en mätning. Flera myndigheter, däribland försvarsmakten, har ringts in för mer noggranna undersökningar.

HMS Bremön är en pensionerad minsvepare som varit öppet för allmänheten och fungerat som museifartyg sedan 1987. Hon går att finna vid Marinmuseum i Karlskrona. I januari genomförde statens maritima och transporthistoriska muséers företagshälsovård mätningar ombord på skeppet. Då upptäckte man radioaktiv strålning på flera platser, bland annat på två kopplingsdosor samt i en klocka i kaptenens hytt.

Utlyst skyddsstopp

Undersökningen ska ha genomförts efter att man fått flera liknande larm om radioaktiv strålning på fartyg som tillhör Maritima Muséet.

– Vi fick utslag på radioaktiv strålning med en ganska enkel mätare på fyra platser på fartyget. Vi har nu utlyst skyddsstopp och startat en utredning för att reda ut vad det är som vi behöver göra, säger Johan Löfgren, chef för samlingsenheten på Marinmuseum i Karlskrona, till Aftonbladet.

Mer noggranna mätningar ska göras

Både strålsäkerhetsmyndigheten, Totalförsvarets skyddscentrum och Försvarsmakten har kontaktats. Planen är att fler och mer noggranna mätningar ska äga rum för att man ska få kunskap om huruvida det kan vara skadligt för de som vistats ombord på skeppet. Man vet ännu inte huruvida det rör sig om farliga nivåer av strålning.

Troligen inte skadligt för besökare

Löfgren uppger för tidningen att man troligen inte behöver vara orolig för sin hälsa om man besökt skeppet. Eftersom den radioaktiva strålningen bara upptäckts på fyra separata ställen så är risken för eventuella komplikationer liten. Skeppet kommer  hålla stängt medan undersökningar pågår. Framtiden för HMS Bremön är ännu oviss, allt kommer att bero på vad mätningarna säger.