Mördare skar av offrets huvudet med en ostkniv, nu nekas han tidsbestämt av Örebro tingsrätt

Nathalie Wästerlund

En svensk man högg sin chef till döds och styckade honom med en ostkniv. Detta skedde på en golfklubb i England. Där dömdes han till livstids fängelse för sitt brott. För några år sedan förflyttades han till Sverige, där han försökt ansöka om tidsbestämt. Men ansökningarna har avslagits gång på gång.

2010 kom en 35-årig svensk man till England, där han fick ett jobb på en golfklubb. Plötsligt gick han till attack mot sin nya chef, och högg honom upprepade gånger med en ostkniv. När han slutligen var död skar 35-åringen av hans huvud, med samma ostkniv.

Led av vanföreställningar

Omständigheterna kring fallet är ännu oklara. Men det finns uppgifter som tyder på att mannen kan ha tagit illa upp efter att ha blivit tillrättavisad av sin chef, och därefter mördat honom. Andra uppgifter tyder på att han ska ha lidit av vanföreställningar och på grund av dessa känt sig tvungen att mörda och stycka sin chef.

Flyttades till Norrtäljeanstalten

Knappt två år efter händelsen, i mars 2012, dömde den brittiska Oxford Crown Court svensken till livstids fängelse och rättspsykiatrisk vård. Han placerades på ett högsäkerhetssjukhus i England. I slutet av 2020 ansökte den nu 45-årige mannen om att få sitta av resten av sitt straff i Sverige, och det beviljades. Han flyttades till Norrtäljeanstalten.

Risken för återfall i brottslighet bedöms hög

2021 ansökte han om tidsbestämmelse av sitt straff, men nekades. Rättsmedicinalverket, RMV, ansåg att risken för återfall i brottslighet var hög, bland annat till följd av mannens kroniska psykossjukdom. I sitt utlåtande skrev RMV att risken för att mannen skulle “sluta ta sin medicin och återinsjukna i psykotiska symtom med kraftigt ökad våldsrisk” var hög.

Ansökan nekades

Fallet togs upp i Örebro tingsrätt som synade mannens önskan om tidsbestämt straff. Men de höll med om RMVs bedömning, och ansökan avslogs därför i december 2021. Mannen försökte ansöka igen för bara några veckor sen, men detta avslogs genast av tingsrätten då det inte gått tillräckligt lång tid sedan hans senaste ansökan.