Mördande björn benådas

Ricard Aron Nilsson

En björn dödade en person i Italien. Nu har en domstol upphävt det tidigare beslutet om avlivning.

En brunbjörn attackerade den 26-årige Andrea Papi, som avled av sina skador. Att någon dör av en björnattack har inte hänt i modern tid, vilket gör fallet unikt på många sätt.

Guvernören beslutade om avlivning

Den lokala guvernören i Trento, beslutade om att den mördande björnen skulle avlivas. Men beslutet följdes av protester från olika djurrättsgrupper. Ärendet hamnade slutligen hos förvaltningsdomstolen i Rom, som nu har beslutat om björnens öde.

“Oproportionerligt”

I sitt beslut skriver domstolen att björnen måste hållas borta från allmänheten, men att avliva den är ”oproportionerligt med tanke på nationell och överstatlig lag”. Utöver den mördande björnen så benådades även en annan dödsdömd björn som tidigare skadat en man.

Ärendet ska nu prövas i ytterligare en domstol, innan benådningarna vinner laga kraft.