Misstänkt hot på flygplats visade sig vara missförstånd

Nathalie Wästerlund

Polisen blev kallade till Luleås flygplats efter att verbala hot om ett farligt föremål på ett flygplan har uppfattats. Personen som uttryckt detta hölls under uppsikt tills polisen kom till platsen. Även räddningstjänst och ambulans anslöt eftersom alla hot tas på allvar. 

Det bedöms inte som ett skarpt hot, utan visade sig handla om ett missförstånd eller att någon hört fel. Flygplanet söktes ändå igenom enligt gängse rutin.