Minderåriga hålls häktade längre än vad lag anger

Ricard Aron Nilsson

Sedan den 1 juli 2021 så finns en lag som föreskriver en huvudregel som gör gällande att när minderåriga i åldern 15-17 år ska frihetsberövas, så ska häktningen inte vara längre än tre månader. En granskning som SR Ekot har gjort, visar att lagen inte har fått den effekt som lagstiftarna önskat, alltså att minska häktningstiderna för unga. Ser man till perioden juli 2021 till december 2022, satt 44 barn häktade mer än tre månader. Vid en jämförelse med samma period året dessförinnan var siffran 35 stycken. Enligt polisen så beror det på att många unga häktas i gängrelaterade brott som ofta tar lång tid att utreda.