Märkeskläder för 60 000 kr förverkade

Nathalie Wästerlund

En 23-årig man har dömts för narkotikabrott och vapenbrott efter att ha upptäckts av polisen i en trafikkontroll. Märkeskläder till ett värde av drygt 60 000 förverkades, trots att de inte kunde knytas till brotten.

23-åringen stoppades i en trafikkontroll i februari. Då verkade han nervös och misstänktes vara drogpåverkad, varefter polisen beslutade om kroppsbesiktning och husrannsakan i bilen. Man hittade narkotika i bilen och beslutade om husrannsakan i hemmet, där man fann ännu mer narkotika. Polisen upptäckte även en garderob fylld med dyra märkeskläder, och tog dem snabbt i beslag tillsammans med teknikprylar och en bil.

Beslag svider värre än fängelse

I utredningen lät man värdera märkeskläderna. En del var kopior, men värderaren bedömde att även kopior har ett relativt högt andrahandsvärde. Kläderna värderades till 62 000 kronor på andrahandsmarknaden. Bilen värderades till 100 000 kronor.

– De här personerna begår brott för att kunna köpa statusprylar, så när vi tar brottsvinsterna, inklusive prylarna de köpt, svider det mer än när de får fängelse, säger Jonas Fjällgren, utredare i lokalpolisområde Ängelholm, i ett pressmeddelande.

Utvidgat förverkande

Domstolen fann det klart mer sannolikt att det beslagtagna godset kom från brott än att det inte gjorde det, och beslutade om så kallat utvidgat förverkande. Det innebär att myndigheter får ta brottsvinster även om de inte kan kopplas till ett specifikt brott – det räcker med att de kan kopplas till en brottstyp, i detta fallet narkotikabrott.

– Rätten har varit väldigt offensiv. Mannen har en fast inkomst, men rätten har ändå gått på åklagarens linje eftersom den finansiella utredningen visar att det är orimligt att han skulle ha haft råd med bilen. Det är också offensivt att rätten beslutar att förverka märkeskläder som bedöms vara falska, med motiveringen att även de har ett andrahandsvärde, säger Jonas Fjällgren.

Döms till fyra år i fängelse

Den 23-årige mannen dömdes av tingsrätten till tre år i fängelse för grovt narkotikabrott. När fallet togs upp i hovrätten dömdes han till ytterligare ett år för vapenbrott. Åtalet bygger på videofilmer där ett vapen hanteras och den misstänkte syns. Nationellt forensiskt centrum, NFC, identifierade vilket vapen det var.