Mänskliga misstag och bristande rutiner orsak till schimpansrymning – enligt parkens egen utredning

Susanne Nilsson
Schimpanserna Manda och Linda. Foto: Furuviksparken

Den 14 december förra året rymde fem schimpanser ur sitt hägn på Furuviksparken. Nu visar parkens egen utredning att en olåst gallerdörr var orsaken till att aporna kunde ta sig ut. En djurvårdare hade glömt att låsa dörren och rutinerna kring kontroller av dörrar följdes inte.

Parken skriver på sin hemsida att det var en kombination av bristande rutiner och mänskliga misstag som var orsak till rymningen. Fyra av schimpanserna sköts ihjäl efter att de tagit sig ut.

Bristfällig låsrutin

Furuviksparken har gjort kontinuerlig uppdateringar kring läget efter att schimpanserna rymde. Idag skriver de följande:

“En gallerdörr som av misstag lämnats öppen ledde till att schimpanserna tog sig ut från sitt hägn. I ljuset av det som skett är det tydligt att vår låsrutin i schimpanshägnen har varit bristfällig och vi har redan nu skärpt låsningsrutinerna i schimpanshuset. Vi kommer också göra en översyn av samtliga låsrutiner i parken. Vi är ödmjuka inför att fler åtgärder kan komma att behöva vidtas när alla utredningar är färdiga. Säkerheten är det absolut viktigaste för oss och vi ska göra allt vi kan för att något liknande inte ska kunna hända igen.

Att vi inte kunde hålla schimpanserna säkra i sina hägn är ett misslyckande från vår sida och vi är förkrossade över att vi behövde ta beslutet att avliva fyra schimpanser. Det var en oerhört svår situation där många faktorer spelade in, så som kyla på -15 grader, att vi inte hade tillgång till schimpanshuset och att det blev mörkt fort på dagen. Vi bedömde att det fanns en risk för att människor skulle komma till skada och då kommer människors säkerhet i första hand.

Vi förstår också att det är många som blivit berörda av den här tragiska händelsen – en händelse som vi tar fullt ansvar för. Vi välkomnar och bistår såväl polisens, arbetsmiljöverkets och länsstyrelsens utredningar, som den externa utredning som revisionsföretaget EY utför.

Nu har vi skickat in svar på arbetsmiljöverkets och länsstyrelsens frågor kring händelsen som efterfrågats i samband med deras utredningar. I svaren redogör vi för händelseförloppet samt den information som hittills framkommit.”