Mänskliga kvarlevor hittade på byggarbetsplats i Uppsala

Susanne Nilsson

En grävmaskinist upptäckte på tisdagen att det låg ett antal skelettdelar bland schaktmassorna han grävde i på en byggarbetsplats i Uppsala. Arbetet avbröts och polisen kontaktades. De kunde med hjälp av en expert konstatera att det är delar från människoskelett som hittats.

Polisen undersöker platsen under onsdagen. Det är ännu oklart hur gamla skelettdelarna är, men den initiala bedömningen är att det rör sig om arkeologiska fynd. Skelettdelarna har transporterats till Rättsmedicinalverket för analys och åldersbestämning.