Mänskliga kvarlevor hittade i Norrhult – rubriceras som mord

Nathalie Wästerlund

Kvarlevor som tros vara mänskliga har hittats utomhus i Norrhult, Kronobergs län. Polisen uppger på sin hemsida att tekniker under dagen spärrat av och arbetat på platsen.

Kvarlevorna bedöms vara äldre och har tagits om hand för vidare undersökning. Av utredningstekniska skäl rubriceras ärendet som mord.