Många skolor riskerar att stängas på grund av lärarbrist

Susanne Nilsson
Alltfler klassrum står tomma på grund av bristen på legitimerade lärare.

Bristen på legitimerade lärare är stor i Sverige. Två skolor i Kiruna har efter skyddsstopp tvingats stänga på grund av lärarbristen, den senaste under torsdagen.

På Vittangi skola, som stängdes under torsdagen, har endast 15,4% av lärarna behörighet i minst ett ämne. Enligt lärarfacken har hela 214 skolor en ännu lägre behörighetsgrad, vilket gör att de också riskerar att tvingas stänga.

“Det är inte klokt”

Lärarfacken är mycket oroade över situationen.

– Det är inte klokt att vi har så många skolor som saknar legitimerade lärare. Det slår hårt mot eleverna och drabbar såväl skolresultaten som lärares arbetsbelastning. För att långsiktigt komma till rätta med lärarbristen och skapa likvärdiga förutsättningar krävs ett statligt huvudansvar och insatser som gör läraryrket mer attraktivt, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, till ArbetsVärlden.

Enligt Skolverkets statistik för läsåret 2021-2022 saknas 22 500 legitimerade lärare i sveriges grundskolor.