Man vägrade ha munskydd på jobbet – fick sparken

Susanne Nilsson

En man som arbetade på ett lager vägrade bära munskydd på arbetet under pandemin. Denna vägran samt olovlig frånvaro från arbetet gjorde att mannen blev uppsagd.

Nu har arbetsdomstolen beslutat att munskyddsvägran var en hållbar grund för att avskeda mannen.

Krav på munskydd på grund av pandemin

Mannen fick en tillsvidareanställning på ett lager i Kungens kurva i Stockholm i januari 2019. Den 20 april 2021 införde arbetsgivaren ett krav på munskydd för de anställda, detta på grund av Covid 19-pandemin. Kravet gällde i lagerlokalerna samt på andra platser och i situationer där det inte gick att hålla avstånd till andra personer.

Det fanns dock vissa platser på lagret där det gick att hålla tillräckligt avstånd och munskydd därför inte var nödvändigt. En av dessa var arbetsstationen friggon.

Ville inte bära munskydd av hälsoskäl

Samma dag som munskyddskravet infördes hade den nu avskedade mannen ett möte med sin arbetsgivare där han förklarade att han inte ville bära munskydd på grund av att han då skulle drabbas av hälsoproblem såsom huvudvärk, sömnsvårigheter och förvärrad tinnitus. Därför gjordes en överenskommelse om att mannen skulle få arbeta vid friggon, där munskydd inte behövdes. Men, redan dagen efter detta gick mannen utan munskydd på andra delar av lagret. När hans närmste chef sade till honom om detta sjukanmälde han sig och stannade hemma från jobbet fram till den 14 maj. Den dagen blev det återigen en diskussion om mannens vägran att bära munskydd, och han gick hem från arbetet före dagens slut.

Fick en skriftlig varning

En vecka senare kom han tillbaks, och fick då en skriftlig varning på grund av munskyddsvägran och olovlig frånvaro från arbetet. Han gick då återigen hem och kom tillbaks ytterligare en vecka senare, även denna dag utan munskydd. Dagen efter detta blev han underrättad om att ha skulle komma att bli uppsagd, och arbetsbefriad fram till uppsägning som skedde den 17 juni 2021.

Intyg var baserade på mannens egna uppgifter

Mannen anser inte att hans arbetsgivare hade laglig grund att säga upp honom.  Han hänvisar till två olika läkarintyg som han lämnat in till sin arbetsgivare, som enligt honom ska styrka hans uppgifter om att inte kunna bära munskydd av hälsoskäl. Det ena intyget var dock utfärdat redan innan arbetsgivaren beslutade om munskyddskrav, och det andra intyget var utfärdat utan att mannen alls hade burit munskydd. Arbetsdomstolen menar därför att läkarintygen inte gällde som medicinsk bedömning då de enbart var baserade på mannens egna uppgifter till läkarna.

Hade laglig grund för uppsägning

Arbetsdomstolen anser vidare att mannen hade blivit informerad om och förstått att det obligatoriska munskyddskravet tillkommit i syfte att minska risken för att sprida en sjukdom som då räknades som både allmänfarlig och samhällsfarlig. Att trots detta vistas på arbetet utan munskydd, samt att ha olovlig frånvaro, framstår enligt AD som “ett mycket allvarligt brott mot vad som ålegat honom i anställningen”. Arbetsgivaren hade därför laglig grund att avskeda mannen.