Man vägrade avliva sin sjuka hund – döms för djurplågeri och olaga hot

Nathalie Wästerlund
Hovrätten för västra Sverige dömde mannen för djurplågeri och olaga hot. Foto: Johan Wingborg

En man döms för djurplågeri efter att ha vägrat att avliva sin hund. Han ska även ha hotat veterinären med att hon också “skulle avlivas”, och döms därför även för olaga hot.

Efter att en djurskyddskontrollant besökt en man och uppmanat honom att uppsöka veterinären med sin sjuka hund så gick han motvilligt med på detta. Veterinären undersökte hunden som led av flera knölar kring analöppningen som den uppenbart led mycket av. Veterinärens bedömning var att hunden borde avlivas snarast, men ägaren var av den strikta uppfattningen att hunden skulle få självdö hemma hos honom.

Vägrade avliva lidande hund

När veterinären senare vittnade om händelsen uppgav hon att mannen uppträtt något hotfullt med andemeningen att “då skulle de också avlivas”. Eftersom mannen vägrade avlivning så behandlades hans hund istället för knölarna och ledproblem, bland annat genom smärtlindring.

Villkorlig dom och dagsböter

Vänersborgs tingsrätt bedömde att hunden utan godtagbara skäl utsatts för onödigt lidande i och med att mannen vägrat avlivning trots att han fått information om att hunden lidit och haft mycket ont. Han har därför visat sig likgiltig inför hundens lidande och dömdes för djurplågeri samt olaga hot till villkorlig dom och 80 dagsböter.

Fastställt av hovrätten

När fallet överklagades till Hovrätten för västra Sverige fastslog även de att mannen utsatt sin hund för lidande utan godtagbara skäl. De instämmer även i tingsrättens uppfattning om likgiltighetsuppsåtet. I hovrätten utökades även brottstiden, alltså den tidsperiod som brottet anses ha begåtts under. Detta baseras bara på mannens egen utsago. Han skulle alltså enligt domstolen dömas för djurplågeri samt olaga hot.