Man svalde 1,4 kilo heroin – dömd för grov narkotikasmuggling

Nathalie Wästerlund

En 37-årig man stoppades av av tullen vid Öresundsbron i Malmö, eftersom det fanns misstankar om att han hade svalt narkotika. När mannen röntgades visade det sig att han hade totalt 90 kapslar i sin mage och tarm, som innehöll 1,4 kilo heroin.

Malmö tingsrätt har nu dömt mannen till fängelse i fem och ett halvt år, samt utvisning från Sverige i minst femton år, för grov narkotikasmuggling.

Mannen försvarade sig med att han inte visste att kapslarna innehöll heroin, men detta höll inte i tingsrätten. Meddelanden som han skickat till två andra personer visar på att han har agerat som kurir för smugglingen av heroin till Sverige. Detta ska ha skett i juli i år.