Man lät sin bil rulla en knapp halvmeter – döms för rattfylleri

Nathalie Wästerlund
Hovrätten för Nedre Norrland ändrade tingsrättens friande dom.

Hovrätten har dömt en man för rattfylleri efter att han framfört sin bil i knappt en halvmeter. Enligt hovrätten finns nämligen en praxis som säger att förande av fordon anses föreligga även om sträckan som fordonet förflyttats är ”helt obetydlig”.

Mannen, som är i 50-årsåldern, var i full färd med att lasta in sina instrument i sin bil en natt efter att ha uppträtt som trubadur på en restaurang. Eftersom bilen stod i en slänt var han tvungen att flytta på den en aning för att kunna komma in i bagageluckan. Enligt hans eget vittnesmål ska han ha satt nyckeln i tändningslåset och lade växeln i neutralläge, men aldrig startat bilen, eftersom den ska ha rullat av sig själv.

Vittnesuppgifter styrker mannens oskuld

Ett annat vittne som befann sig på platsen för att hjälpa till att lasta in instrumenten kan styrka mannens berättelse. Vittnet uppger att mannen mycket riktigt vridit om tändningen och lagt bilen i neutralt läge, men aldrig startat den. När han sedan skulle bromsa gjorde han detta antingen med foten eller med handen.

Polisens vittnesmål inte tillräckligt

Poliserna som kom till platsen berättar att de informerats om en mycket alkoholpåverkad trubadur, och därför åkte dit för att se hur det stod till. Där såg de sedan två personer gå mot en bil, varefter den ena personen hoppade in i förarsätet. De kunde inte redogöra för om motorn faktiskt startades eller inte.

Förvirring i tingsrätten

I tingsrätten rådde det förvirring kring huruvida mannen kunde anses ha framfört bilen. Han hade knappt 0,7 promille i blodet, vilket är över gränsen för grovt rattfylleri, men uppgifter om att han faktiskt kört bilen saknades. Det enda som gick att bevisa var att han suttit i bilen och låtit den rulla, vilket samtliga vittnesmål kunde styrka.

Frikändes av oenig tingsrätt

Baserat på detta, samt att bilen endast rullat en “minimal sträcka”, så frikändes mannen av en oenig tingsrätt. De ansåg, utöver bristen på bevis, att mannens körning inte inneburit någon fara för trafiksäkerheten.

Fällande dom i hovrätten

Men domen överklagades senare till hovrätten, som nu dömt mannen för rattfylleri av normalgraden. Enligt domen finns praxis om att “ett förande av fordon anses föreligga även om längden av sträckan som fordonet förflyttats är helt obetydlig.”

De konstaterar att mannen “har fört bilen på sådant sätt som krävs för ansvar för rattfylleri, för vilken gärning han ska dömas”. Han döms till 80 dagsböter á 50 kronor.