Man lämnade in vapen till polisen – döms till två års fängelse

Susanne Nilsson
Hovrätten för Skåne och Blekinge dömde mannen till två års fängelse. Foto: Lars Lydig

En man som lämnade in en påse med flera vapen och ammunition till polisen har dömts till två års fängelse för grovt vapenbrott. Det rapporterar Dagens Juridik.

Mannen dömdes först till ett års fängelse i tingsrätten. Domen överklagades till hovrätten, som valde att dubbla straffet. Enligt mannen själv kände han sig tvingad att förvara vapnen åt en gängkriminell bekant. Trots att han själv kontaktade polisen anser både tingsrätten och hovrätten att han inte kan frikännas från ansvar.

Beordrades att ta emot och förvara påse med vapen

Mannen har berättat att han blev beordrad av en bekant att möta upp honom på en parkeringsplats. Där fick han ta emot en Ikea-påse och en låda som han skulle förvara. Han visste först inte vad som fanns i påsen och lådan, men samma kväll tittade han i dem och insåg att det var vapen och ammunition. Han visste inte vad han skulle göra och han var rädd för att kontakta polisen då han inte visste vad hans gängkriminella bekanta och dennes vänner var kapabla till.

Hovrätten dubblade straffet

Efter fyra dagar kontaktade mannen till slut polisen och berättade vad han hade hemma. Polisen kom och beslagtog vapnen och mannen togs in till förhör. Han åtalades sedan för grovt vapenbrott. Tingsrätten tog i sin bedömning hänsyn till den hotbild som finns mot mannen och att han medverkat i utredningen, och bestämde hans påföljd till ett års fängelse. Hovrätten ansåg att straffvärdet för brottet uppgår till tre års fängelse, men valde att döma mannen till två års fängelse med hänsyn till de förmildrande omständigheter som finns.

“Av NN:s berättelse, som det saknas anledning att ifrågasätta, framgår att han 

inte själv initierat överlämnandet av vapnen och ammunitionen eller utlovats någon betalning för sin del i hanteringen. Det har inte heller framkommit att han haft någon närmare kännedom om vad vapnen skulle användas till. Alldeles oavsett det nu nämnda uppgår straffvärdet för brottet till i vart fall tre års fängelse” skriver hovrätten i sin dom.