Man krävde tillbaka pengarna efter sexköp – stämde henne i domstol

Nathalie Wästerlund
Uppsala tingsrätt avvisade mannens talan eftersom han begärt pengar tillbaka för något som är olagligt. Att kräva tillbaka pengar från en prostituerad som inte genomfört akten, låter sig alltså inte göras. Foto Ewa Ahlin

En man i 50-årsåldern som hade köpt sex av en kvinna bestämde sig för att stämma henne eftersom han ville ha pengar tillbaka. Tingsrätten har ogillat fallet i sin helhet då mannen bedöms ha begått en brottslig handling i och med sitt köp av sexuella tjänster.

Den 51-årige mannen swishade kvinnan 10 00 kronor i september förra året. Pengarna ska ha varit en förskottsbetalning för att hon skulle “vara hans ikväll” och en “hotellnatt i Stockholm” enligt vad som kan läsas av den stämningsansökan som lämnats in. Men eftersom tjänsten som han betalade för aldrig utfördes, så ansåg mannen att pengarna skulle återbetalas till honom.

Försökte dra tillbaka sin talan

Som andrahandsgrund har mannen gjort gällande att överföringen av pengarna ansåg köp av tjänst, och att kvinnan sedan inte uppfyllt sin del av avtalet eftersom de aldrig haft sex. I tredje hand har han gjort gällande att han har rätt att få tillbaka pengarna till följd av förutsättningsläran, eftersom pengarna överfördes till henne under förutsättningen att relationen skulle fortgå, vilket den alltså inte gjort. Efter huvudförhandlingarna försökte mannen dra tillbaka sin talan, men tingsrätten beslutade att ändå pröva målet, detta på kvinnans begäran.

10 000 var betalning för sexköp

Kvinnan har som grund för sitt bestridande framhållit att pengarna inte bestått av ett lån, utan var en ersättning för köp av sexuella tjänster, vilket enligt tingsrätten är “ett avtal som inte förtjänar rättsordningens skydd”. Kvinnan har även lagt fram en konversation bägge parterna emellan som bevisning.

Kvinnan avbröt akten

Mannen och kvinnans vittnesmål om den aktuella dagen stämmer överens på de flesta punkter. Hon har berättat att hon accepterade mannens erbjudande om 10 000 kronor för att hon skulle “vara hans den kvällen” eftersom hon haft ekonomiska problem en tid. När mannen sedan bad henne att göra saker som hon inte var bekväm med så avbröt hon akten, och det resulterade i att hon bad honom att omgående lämna lägenheten.

Kan styrkas av vittnen

Det ska enligt henne aldrig varit fråga om något lån med återbetalning som krav, vilket även kan styrkas av ett annat vittne som befann sig i lägenheten under dagen. Detta hävdar dock mannen, som uppger att kvinnan gått med på att betala tillbaka 8000 kronor till honom.

“Råder oenighet om överföringens innebörd”

Generellt sett gäller det att den som i en rättegång kräver betalning för ett lån har att styrka sitt påstående. Men i domen framgår det att i bedömning av detta fall har Högsta domstolen “anfört att den principen inte tar sikte på det fallet att det står klart att ett visst belopp har förts över från en person till en annan och det råder oenighet om överföringens innebörd”.

Överföringen anses styrkt

Tingsrätten finner därför att “N.N. styrkt att överföringen på 10 000 kr skett i syfte att skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. Det är därmed motbevisat att det varit fråga om ett lån, ett avtal om en icke-sexuell tjänst samt att pengarna ska återgå till följd av förutsättningsläran”.

Brottslig handling saknar rättsverkan

Det innebär alltså att ha för avsikt att köpa sex av någon är en brottslig handling som inte kan stödjas av rättsordningen för att mannen ska få tillbaka pengar som han förlorat i samband med sin brottsliga handling. Avtalet strider därför mot lag och saknar rättsverkan, och ogillas därför i sin helhet.