Man dömd för uppmaning till självmord – efter ny lag från 2021

Susanne Nilsson
Foto: Suicide Zero

En man har, i enlighet med en ny lag från 2021, kunnat dömas för uppmaning till självmord. Detta efter att hans före detta flickvän dött i sviterna efter ett självmordsförsök. Mannen hade dagen innan skrivit till kvinnan att hon borde hoppa framför ett tåg.

Efter en lagändring som trädde i kraft förra året, kan den som uppmanar eller på annat liknande sätt påverkar en annan människa att ta sitt liv dömas för uppmaning till självmord respektive oaktsam uppmaning till självmord. Brotten kan ge fängelse i högst två år respektive böter eller fängelse i högst sex månader.

Avled efter ett självmordsförsök

Mannen som nu dömts och kvinnan han uppmanade att ta sitt liv, var ett par av och till mellan 2019 och 2021. I augusti 2021 träffades de för att prata. Dagen därpå hade de kontakt via mail. I mailkonversationen skrev kvinnan “säg vad du vill och jag lovar att hålla det” varpå mannen svarade “att du hoppar framför ett tåg”. Natten därpå gjorde kvinnan ett självmordsförsök, som resulterade i att hon fick livshotande skador som hon avled av fyra dagar senare.

Villkorlig dom och dagsböter

Kvinnan led av psykisk ohälsa och hade gjort flera självmordsförsök, något mannen kände till.

I sin dom skriver tingsrätten bland annat att själva självmordsuppmaningen till en person i en sådan utsatt situation ”… innebär typiskt sett en betydande fara för självmord”. Det ses dock som en förmildrande omständighet att kvinnan varit mycket påträngande i sina kontakter med mannen, och att han befann sig under stor press då han skrev sin uppmaning. Han dömdes därför till villkorlig dom och dagsböter.

Flera organisationer har länge velat se en lagändring

Organisationen Suicide Zero, som arbetar för att minska självmorden i Sverige, har under flera års tid jobbat för och ställt krav på en lagändring som gör det brottsligt att uppmana till självmord. Detta blev extra aktuellt efter att de kom i kontakt med en självmordsbenägen tonårsflicka som uppmanats av en vän som var polis att ta sitt liv. Hon fick även tydliga instruktioner om hur hon skulle gå till väga. Händelsen kunde inte anmälas då det vid den händelsen inte var ett brott att uppmana någon att ta sitt liv, något som alltså förändrades tack vare den nya lagstiftningen.

Viktig markering

Även organisationen Mind, som arbetar med att främja psykisk hälsa, har länge förespråkat en lagändring. Inför att den nya lagen trädde i kraft förra året skrev de på sin hemsida att de välkomnade den.
– Den nya lagen är en viktig markering för hur allvarligt vi som samhälle ser på en sådan omoralisk handling. Lagstiftning handlar inte enbart om att personer ska åtalas för brott, utan har även en normgivande funktion, framhöll då Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.