Maja, 19, frikänns helt från mordåtalet i Tove-fallet – Johanna, 20, får sitt livstidsstraff reducerat

Nathalie Wästerlund
Foto: Polisen

Hovrättsförhandlingarna i det uppmärksammade Tove-fallet har slutförts, och hovrätten har idag meddelat sin dom. En av de två dömda kvinnorna frikänns helt från mordåtalet, och den andra kvinnan får sitt livstidsstraff sänkt till 16 år.

När 21-åriga Tove försvann efter en utekväll i Vetlanda blev de två jämnåriga väninnorna Johanna Jansson, 20, och Maja Hellman, 19, misstänkta. Initialt rubricerades ärendet som ett människorov, men när bevisen tätnade allt eftersom började man misstänka att de bragt Tove om livet. I våras dömdes båda kvinnorna till livstids fängelse för mord och grovt gravfridsbrott. Domen överklagades till hovrätten, som nu givit sin dom.

Ny bevisning åberopad

I hovrätten har en del ny bevisning åberopats, bland annat telefonanalyser avseende Johanna Janssons och Maja Hellmans telefoner. Vidare har fyra nya vittnen hörts, vilka uttalat sig angående dödsorsaken. Socialstyrelsens rättsliga råd har också lämnat ett yttrande i frågan. Hovrättens bedömning är att huvudorsaken till Toves död var kvävning till följd av manuell strypning, efter att Johanna tagit strypgrepp på henne efter att hon fällt Tove till golvet.

Johanna handlade med likgiltighetsuppsåt

Det är bevisat, både utifrån Johannas egen utsago samt av rättsläkarna, att strypgreppet varit kraftfullt och fortsatt även efter att Tove mist medvetandet. I domen skriver hovrätten att de funnit utrett att det var Johanna Janssons agerande som orsakade att Tove dog och att hon handlade med så kallat likgiltighetsuppsåt i förhållande till den omständigheten att Tove skulle avlida. Hon döms därför för mord. Strafflängden ändras dock, från tingsrättens livstidsdom till 16 år i fängelse. Detta omfattar även det grova gravfridsbrott som hon dömdes för i den undre instansen. De har bland annat tagit i beaktning att Johanna lämnat uppgifter som haft väsentlig betydelse för utredningen.

Frikänns helt från mordåtalet

Hovrätten konstaterar att Maja Hellmans utsago förvisso är osannolik, men att den övriga utredning som presenterats inte utesluter att det kan ha varit på det sätt som hon uppgett. Det finns ett flertal andra alternativa händelseförlopp än det som åklagaren har påstått, som också är tänkbara och rimliga. Hovrätten har också kommit fram till att Johannas vittnesmål om Majas delaktighet i mordet inte är tillräckliga för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att Maja Hellman har gjort det som åklagaren påstått. Inte heller den rättsmedicinska utredningen stöder att Johannas redovisning för väninnans inblandning är mer sannolikt än något annat alternativt händelseförlopp.

Maja Hellman frikänns därför från ansvar för mord. Däremot ska hon dömas för att ha

hanterat Toves kropp efter dödsfallet. Straffet har bestämts till ett år och sex månader i fängelse för grovt gravfridsbrott. Med hänsyn främst till att hovrätten frikänt Maja Hellman från mord ska hon inte betala något skadestånd till målsägandena.