Lyckad svenskledd polisinsats – slog mot europeisk gränsöverskridande kriminalitet

Nathalie Wästerlund

Mellan den 5-9 december har en svenskledd insats mot gränsöverskridande brottslighet pågått. Insatsen kallas EMPACT Trident, och dess syfte är enligt polisens hemsida att “upptäcka, förhindra och ingripa mot gränsöverskridande brottslighet i norra Europa”. 

Drygt 2500 fordon och cirka 4000 personer har kontrollerats i ett flertal olika europeiska länder. Flera av dessa har lett till frihetsberövande. Man har även beslagtagit fordon och gods för cirka 1,5 miljoner svenska kronor.

Flertalet länder inblandade

De länder som ingått i insatsen är alla Baltikum- och Skandinavien-länder, samt Tyskland, Polen, och Finland. Europol har varit involverade, liksom 14 myndigheter från de olika länderna. I Sverige har Tullverket, Kustbevakningen och Kronofogden varit delaktiga. 

– Det är fantastiskt roligt med så bra resultat, man känner att vi är något på spåren. Med det här arbetssättet kan vi göra skillnad, säger Mats Palmgren vid Nationella operativa avdelningen (Noa).