Lastbilschaufför frias från drogsmuggling i hovrätten – trots att att han fört in 300 kilo cannabis i Sverige

Nathalie Wästerlund
Hovrätten för Skåne och Blekinge friade mannen som dömts i tingsrätten. Foto: Lars Lydig

En lastbilschaufför ertappades i tullen i Helsingborg med flera hundra kilo cannabis som låg gömt i hans lastbil. Tingsrätten dömde honom till sex års fängelse och utvisning, men domen rivs nu upp av Hovrätten för Skåne och Blekinge som frikänner honom helt, trots att det är fastställt att han fört in narkotikan i Sverige.

Det var i början av februari i år som mannen körde en dragbil med släp in i Sverige. I släpet påträffade tullen i Helsingborg drygt 244 kilo cannabisharts och drygt 71 kilo cannabis, alltså över 300 kilo narkotika. Att mannen olovligen fört in stora mängder narkotika i landet är fastställt, men frågan om huruvida han varit medveten om detta är oklart. Narkotikan var gömd i utrymmen som skapats i högar med gipsskivor. Dessa låg inplastade på lastpallar och man kunde inte på dessa kollin se att de innehöll gömmor. Det är därför fullt möjligt att utrymmena skapades av någon annan utan att han kände till att så skedde.

Dom baseras på indicier

Helsingborgs tingsrätt konstaterade att det finns ett antal omständigheter som talar mot 53-åringens uppgift om att han inte hade kännedom om narkotikan i lasten. Det var för det första fråga om en mycket stor mängd narkotika som låg gömt i särskilt utformade utrymmen i hans lastbil. Eftersom gipsskivor skurits ut för att ge plats åt narkotikan talar det också för att det gjorts med omsorg och uppsåt. Den relativt omfattande åtgärd som krävts för att skapa dessa utrymmen kan, enligt rätten, knappast ha skett utan mannens vetskap.

Dömdes i tingsrätten

Mannen kunde inte heller ge en rimlig förklaring på varför han tagit en nästan 40 mil lång omväg via Leipzig i Tyskland, trots att han varken skulle hämta eller lämna någon last där. Till detta kommer att det i mannens mobiltelefon fanns foton på CMR-dokument från en resa till Tyskland och en till Danmark med handskrivna anteckningar om att godset skulle gå i retur till Spanien på grund av felaktiga mått. Baserat på detta dömde tingsrätten därför honom till sex års fängelse och utvisning för synnerligen grov narkotikasmuggling.

Frias helt av hovrätten

När fallet togs upp i hovrätten gjordes en annan bedömning. De omständigheter som tingsrätten dömde honom på ses av den högre instansen som något som kan vara tillfälligheter, och det är inte ställt utom rimligt tvivel att han vetat om att narkotikan funnits i lasten. Han frikänns nu därför helt av hovrätten. “Mot denna bakgrund är det inte heller vid en samlad bedömning ställt utom rimligt tvivel att [mannen] kände till narkotikan och alltså inte bevisat att han uppsåtligen  förde in den till Sverige. Åtalet ska därmed ogillas. Vid denna utgång i fråga om skuld ska även åklagarens talan om utvisning ogillas”, skriver hovrätten.