Lärare bötfälls för att ha låst in elever

Susanne Nilsson

En idrottslärare ombads av två elever i årskurs fyra att bli inlåsta i ett redskapsförråd med en gallerdörr, detta eftersom de ville veta hur det var att sitta i fängelse. Barnen har uppgett att de var inlåsta i omkring 30 minuter. Läraren säger att de endast var inlåsta i fem minuter och att de vägrade lämna förrådet trots att han uppmanade dem. Efter att en polisanmälan gjorts av föräldrarna, så dömdes läraren till böter.