Lantmäteriets nya uppdrag: bekämpa organiserad brottslighet

Elin Eriksson
Foto: Lantmäteriet/Katinka Igelberg & Kristian Pohl/Regeringskansliet.

I ett pressmeddelande den 25:e augusti 2022 uppger Regeringen att Lantmäteriet har fått i uppdrag att bidra till att förebygga och motverka brottslighet som kan hänföras till fastigheter, exempelvis brott mot borgenärer, lagfartskapningar, penningtvätt eller organiserad brottslighet.

Lantmäteriet fick svidande kritik av Riksrevisionen där de anses ha en ineffektiv fastighetsbildningsverksamhet med långa handläggningstider och höga oförutsägbara avgifter. Riksrevisionen rekommenderade i sin rapport från mars 2022 att se över hela regelverket och avgiftsmodellen. Men nu ges Lantmäteriet i uppdrag att bekämpa organiserad brottslighet som har med fastigheter att göra.

Lantmäteriet då de utför sitt ”vanliga jobb”. Foto: Lantmäteriet / Katinka Igelberg

”Närmast unik frihetsgrad”

I granskningen från Riksrevisionen framgår att avgiftsmodellen kännetecknas av att Lantmäteriet har en monopolställning, att det ska råda full kostnadstäckning, att avgifterna sätts genom timtaxa och att Lantmäteriet både får besluta om och behålla avgifterna. Många förstår inte vad förrättningar kommer att kosta för privatpersoner och flera överklagar fakturor till Mark- och miljödomstolen.

– Inom statsförvaltningen är detta en närmast unik frihetsgrad som innebär att Lantmäteriet saknar tydliga incitament till kostnadseffektivisering, säger Ingemar Delveborn, projektledare för granskningen.

”Bekämpa den organiserade brottsligheten”

Regeringen beskriver att i genomförandet av uppdraget ska Lantmäteriet kartlägga vilka myndigheter som myndigheten ska samverka med och på vilket sätt, samt vid behov inhämta synpunkter från relevanta myndigheter som deltar i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

– Lantmäteriet har mycket information kopplat till fastigheter, de besitter också gedigen kunskap och erfarenhet om överlåtelser och fastighetstransaktioner. Vår förhoppning är att myndigheten ska kunna bidra till att bekämpa den organiserade brottsligheten, säger bostadsminister Johan Danielsson.