Landslagsryttare stängs av efter sexuella trakasserier

Susanne Nilsson

En ryttare i det svenska ungdomslandslaget har stängts av i sex månader efter att han utsatt flera unga kvinnor, några av dem under 15 år, för sexuella trakasserier. Enligt tidningen Ridsport har trakasserierna bestått av bilder och meddelanden av sexuell karaktär.

Ryttaren anser sig vara oskyldig och hävdar att samtycke fanns, men Svenska ridsportförbundets juridiska utskott har efter sin utredning kommit fram till att han gjort sig skyldig till “olämpligt beteende och sexuella trakasserier”. Förbundet skriver i ett pressmeddelande att de ser allvarligt på det inträffade.