Läkare utförde dödshjälp – blir av med sin legitimation

Susanne Nilsson
Läkaren Staffan Bergström skrev ut en dödlig dos sömnmedel och hjälpte därmed en svårt sjuk ALS-patient att begå självmord.

Läkaren Staffan Bergström hjälpte en man som var svårt sjuk i ALS att avsluta sitt liv. Nu har han fått sin legitimation indragen.

Den sjuke mannen hade planerat att flyga till Schweiz och avsluta sitt liv på en klinik där dödshjälp kan ges lagligt. Så kom pandemin och resan ställdes in. Sommaren 2020 fick mannen kontakt med Staffan Bergström, som gick med på att hjälpa mannen att få dö i sitt hem. Han försåg den sjuke mannen med en dödlig dos sömnmedel, patienten intog läkemedlen själv och avled därefter.

Anmälde sig själv

Läkaren gick själv till polisen och anmälde sig efter händelsen. En förundersökning om misstänkt medhjälp till dråp inleddes, men lades sedan ner då medhjälp till självmord inte är olagligt i Sverige. Om det är en läkare eller sjuksköterska som hjälper någon att avsluta sitt liv ses det dock som oetiskt, enligt läkarförbundets etiska regler. Personens legitimation kan därmed dras in, vilket blev resultatet för Bergström efter att HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, gjort en utredning om händelsen.

“I högsta grad förtroendeskadligt”

Staffan Bergström säger till DN att han inte är förvånad över beslutet.

– Jag är inte nedstämd, innerst inne visste jag att det inte skulle bli ett frikännande. Jag var beredd på det här och har fått support från alla möjliga håll, både från läkare och från allmänheten.

Bergström säger vidare att han med juridisk hjälp kommer att överklaga beslutet, eftersom han anser att ett prejudikat behövs.

– Vi är väl förberedda för nästa instans i överklagandeprocessen och vill att fallet så småningom ska tas upp i Europadomstolen för alla europeiska medborgares rätt att få bestämma över sitt sin egen död. Vi vill en gång för alla slå fast vad som är rätt och fel.

Åsikterna går isär

Debatten om huruvida dödshjälp borde tillåtas i Sverige är ständigt pågående och aktuell. Bland landets läkare går åsikterna isär.

I april 2021 gjorde Läkarförbundet en enkätundersökning bland sina medlemmar angående deras inställning till dödshjälp.  Av de drygt 3300 personer som besvarade enkäten är fyra av tio positiva i frågan. En tredjedel är negativa och en fjärdedel svarade “jag vet inte”.

Läkarförbundet skriver på sin hemsida att de i grunden är negativa till dödshjälp, men “positiva till en allsidig debatt och en nyanserad belysning av frågan”.

“Rätt till obegränsad symtomlindring”

Riksföreningen RTVD, Rätten Till en Värdig Död, jobbar för att människor själva i större utsträckning ska få bestämma över sitt eget liv och sin egen död. Föreningen är ideell och religiöst och partipolitiskt obunden.

På sin hemsida förklarar RTVD att de vill “främja varje människas rätt att, enligt i laga ordning fastställda regler, på egen begäran få hjälp att dö.” Vidare vill de att “den som drabbas av ett lidande, som den drabbade själv upplever som outhärdligt, och som inte kan botas eller lindras, skall ha rätt till obegränsad symtomlindring, även om döden därigenom kan komma att påskyndas, samt ha rätt att på egen begäran få hjälp att avsluta sitt liv.”

Staffan Bergström har länge varit engagerad i debatten om dödshjälp, och han var tidigare ordförande i RTVD. För DN berättar han att människor varje dag hör av sig till både honom och föreningen, för att de vill ha hjälp att avsluta sina liv på ett värdigt och smärtfritt sätt.

– Vi får dagligen nödrop från ALS-patienter och svårt sjuka cancerpatienter som lider. Den religiösa hämningen hos människor i den här frågan måste släppa.