Lägst antal socialbidrag någonsin

Susanne Nilsson

Antalet personer i Sverige som får ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag, har sjunkit och är nu rekordlågt. Det skriver Göteborgs-Posten (GP). 

Enligt preliminär statistik från Socialstyrelsen var siffran för juni den lägsta någonsin. Detta trots den höga inflationen som gör att många hushåll har det svårt ekonomiskt.

– Det har aldrig varit så lågt någonsin i månadsstatistiken. Trots situationen i samhället pekar siffrorna nedåt, säger Kursat Tuncer, statistiker på Socialstyrelsen, till GP.

Stadig minskning

Socialstyrelsen började göra årsmätningar av hur många som fick ekonomiskt bistånd 1990, och 2014 började de även göra månadsmätningar. Siffrorna har stadigt minskat under de senaste åren. Det gäller både de som fått bistånd under en längre tid och de som fått bistånd vid enstaka tillfällen.

Svårare att få ekonomisk hjälp

Enligt forskare som undersökt statistiken kan det finnas olika förklaringar till minskningen. Den största anledningen tros vara att det blivit allt svårare att få ekonomiskt bistånd från socialtjänsten, trots att lagen ser likadan ut nu som på 90-talet. Ett annat skäl tros vara att färre söker bistånd trots att de egentligen behöver och skulle vara berättigade till det.

– Många hushåll har det svårt, men trösklarna in till försörjningsstöd är höga. Man uppfattar försörjningsstödet som väldigt kontrollerande och utelämnande, säger Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, till GP.