Kriminalvården kräver inte längre gymnasieutbildning för jobb – personalbehovet för stort

Nathalie Wästerlund

Kriminalvården har under en längre tid haft personalbrist och överbeläggningar. Häkten och fängelser är överfulla samtidigt som det inte finns nog med personal. För att möjliggöra snabbare rekrytering har de nu slopat kravet på gymnasial utbildning.

För att kunna anställa fler personer har Kriminalvården slopat vissa rekryteringskrav. Nu godkänns även annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant. De ser också gärna äldre sökande samt sökande som kan fler språk än svenska.

– Vi behöver bredda vår traditionella rekrytering, säger Hanna Frummerin, enhetschef för verksamhetsnära HR vid Kriminalvården, i ett pressmeddelande.

Samarbetar med Arbetsförmedlingen

Samarbetet med Arbetsförmedlingen är en viktig del av Kriminalvårdens nyrekrytering.

– Det ger ökade möjligheter att rusta för kompetensförsörjningen som behövs för att bygga ut Kriminalvården i den takt som krävs, säger Hanna Frummerin.

Breddar den traditionella rekryteringen

Att Kriminalvården samarbetar med Arbetsförmedlingen gör också att de lättare kan fånga upp personer som lämpar sig för yrket, men som förut hade fallit bort i urvalet på grund av gymnasiebetyg eller lättare funktionsnedsättningar.

– Vi behöver bredda vår traditionella rekrytering och finna sätt för personer som är arbetslösa och kanske behöver stöd med till exempel språkinsatser för att få jobb hos oss. Vi vill inte riskera att på grund av formella krav missa personer som är väl lämpade för kriminalvårdaryrket. Med det sagt vill vi inte heller ge fel förväntningar om att yrket ställer lägre krav än det faktiskt gör, säger Hanna Frummerin.