Kriminalvården bryter mot lagen

Ricard Aron Nilsson

Huddingehäktets chef Anna Fromm erkänner i en intervju i Aftonbladet att Kriminalvården bryter mot lagen när det gäller vissa rättigheter som häktade har. Det gäller bland annat unga häktade personers rätt att vara utanför cellen under fyra timmar per dag.

Överbeläggningen inom Kriminalvården har nått nivåer som innebär att säkerheten äventyras och att de intagnas liv och hälsa försätts i fara. Många celler som från början var byggda för en person, dubbelbeläggs nu. Häktesceller på 7,7 kvadratmeter inhyser nu ofta två interner.