Kriminalvårdare misshandlades – nekas skadestånd

Susanne Nilsson
Foto: Kriminalvården

En kriminalvårdare och en häktesvakt som blev misshandlade av en häktad man ska inte få något skadestånd för kränkning. Detta beslutar hovrätten, som därmed ändrar tingsrättens dom. Något som Dagens Juridik var först att rapportera om.

Händelseförloppet utspelade sig 2020 vid en häktningsförhandling i Ångermanlands tingsrätt. En nu 27-årig man skulle enligt tingsrättens beslut vara fortsatt häktad och föras tillbaka till kronobergshäktet, det var då han förlorade kontrollen.

Bet och skallade kriminalvårdare

Mannen fick panik och sprang ut till ett angränsande väntrum där tre kriminalvårdare fick ner honom på golvet och satte på honom handfängsel. Under tumultet blev en kriminalvårdare biten av mannen, och en annan blev senare skallad i ansiktet då mannen skulle föras in i transportbilen. Senare blev även en vakt på häktet slagen i revbenen av mannen, när han skulle tas in i en cell.

Dömdes till fängelse och böter

27-åringen dömdes senare av Ångermanlands tingsrätt till tre månaders fängelse för våld mot tjänsteman. Han dömdes även att betala skadestånd på vardera 5000 kronor till kriminalvårdarna och häktesvakten han misshandlade.

Hovrätten friar i skadeståndsdelen

Den dömde mannen accepterade fängelsedomen men valde att överklaga skadeståndsdelen. Hovrätten för Nedre Norrland har nu avgjort ärendet och dömer till mannens fördel. Han ska inte betala något skadestånd, och därmed kvarstår endast fängelsedelen av domen.

Större risk att utsättas för våld

Hovrätten motiverar sin dom med att kriminalvårdare, precis som exempelvis poliser, tillhör en yrkesgrupp som löper större risk att utsättas för våld och hot i sitt arbete. De måste därmed vara mera beredda på angrepp än andra, och därför ska kränkningsersättning inte automatiskt utgå vid varje våldshandling.

Borde varit mentalt förberedda

När det gäller 27-åringen i det aktuella fallet anser hovrätten att kriminalvårdaren som skallades borde varit mentalt förberedd på att mötas av våld, då mannen varit aggressiv under transporten ut till bilen där skallningen sedan skedde. Han ska också ha slagit sitt eget huvud i hissväggen, och kriminalvårdarna var på grund av mannens uppträdande beredda med handfängsel. Skallningen utfördes då kriminalvårdarna försökte få in mannen i bilen efter att han försökt rymma, och med tanke på dessa omständigheter borde de ha varit mentalt förberedda. Sammantaget, och då våldet inte kan anses vara tillräckligt allvarligt eller kränkande, gör hovrätten bedömningen att kränkningsersättning inte ska utgå till kriminalvårdaren.

Borde tagit hänsyn till tidigare utåtagerande

Häktesvakten var enligt hovrätten medveten om att 27-åringen tidigare hade försökt rymma och att han även blivit dömd för våld mot tjänsteman. Vidare visste vakten att mannen varit utåtagerande när han kom till häktet och även senare i sin cell. Knytnävsslaget mot vaktens revben utdelades då han försökte knuffa tillbaka den häktade mannen in i sin cell. Sammantaget borde även vakten haft en mental beredskap på att mannen kunde bli våldsam, och våldet anses inte heller här ha varit tillräckligt allvarligt eller kränkande för att vakten ska vara berättigad ersättning.