Kommun gav felaktigt dödsbud – rutiner skärps

Susanne Nilsson

En kvinna i Kristianstad fick hem ett brev från kommunen med beskedet att hennes pappa avlidit några veckor tidigare. Men det visade sig att beskedet var felaktigt och att pappan, som bor på ett äldreboende, fortfarande var vid liv.

En person på överförmyndarenheten missuppfattade ett beslut om att god man för den äldre mannen hade avslutats och tolkade det som att han avlidit.

Carolina Vinkler, chef för Överförmyndarkansliet i Kristianstad, skriver i ett mail till Hallandsposten att man ser allvarligt på händelsen och att man ändrat sina rutiner. Numera görs en extra kontroll i folkbokföringen för att förhindra att samma misstag sker igen.