Klimatkatastrofen kostade 500 miljarder kronor under 2021

Nathalie Wästerlund

Enligt en rapport från World Meteorological Organization (WMO) så ökar temperaturerna i Europa mer än två gånger det globala genomsnittet. Så har det varit de senaste 30 åren. Temperaturökningarna har ökat med ett genomsnitt på 0,5°C per decennium.

När den globala uppvärmningen fortgår så ökar mängden skogsbränder, översvämningar och andra naturkatastrofer. Även extrem hetta blir allt vanligare – något som Europa drabbats av mer och mer de senaste åren.

Alpina glaciärer blir allt mindre

Alpina glaciärer har tappat 30 meter i istjocklek under de tre senaste decennierna. Förra sommaren upplevde Grönland både en massiv smälthändelse och första dokumenterade nederbörden på sin högsta punkt, Summit Camp. I takt med att Grönlands inlandsisar smälter så ökar havsnivåerna, vilket både påverkar lågt liggande städer och djurlivet i haven.

Hundratals dödsfall

Klimathändelser under 2021 ledde till hundratals dödsfall i Europa, vilket hade en direkt påverkan på miljontals människor, och orsakade ekonomiska skador på över 50 miljarder USD. Drygt 80% av dessa händelser var översvämningar och stormar.

Trots att Europa är en av de mest avancerade kontinenterna när det gäller gränsöverskridande samarbeten för att minska klimatpåverkan och arbeta förebyggande, så är kontinenten alltså även ledande i temperaturökningar.

– Europa presenterar en levande bild av en värmande värld och påminner oss om att inte ens väl förberedda samhällen är säkra från effekterna av extrema väderhändelser, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas enligt deras hemsida.