Kenya förklarar krig mot miljontals fåglar – vill bespruta fälten med allmänfarligt gift

Nathalie Wästerlund
En blodnäbbsvävare. Foto: Bernard DUPONT from FRANCE - Red-billed Quelea (Quelea quelea), CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40780247

Kenyas regering vill döda uppemot sex miljoner fåglar med hjälp av giftet Fention. Men experter avråder starkt från detta, med hänsyn till att giftet också kan vara skadligt för människan.

Den afrikanska tättingen blodnäbbsvävaren är en liten fågel som tillhör fågelsläktet vävare. De blir vanligtvis runt tolv centimeter stora, och betraktas som världens vanligaste fågel. Deras främsta näringskälla är gräs, något som det råder stor brist på vid Afrikas horn där torkan är som allra värst.

Förlorar 60 ton spannmål till de hungriga fåglarna

Blodnäbbsvävaren kan äta upp till tio gram spannmål om dagen. Detta innebär att bönderna i Kenya kan gå miste om upp till 60 ton spannmål. Detta eftersom de små fåglarna i jakt på mat har börjat invadera böndernas fält. Hittills har drygt 120 hektar risfält förstörts, och över 800 hektar hotas nu av blodnäbbsvävarna.

Regeringen vill se sex miljoner döda fåglar

Som en lösning på problemet har den kenyanska regeringen lagt fram ett förslag – bespruta odlingarna med giftet Fention. Men trots att detta skulle rädda fälten från att bli totalförstörda, så är priset dyrt –  uppemot sex miljoner döda fåglar och en eventuellt allvarlig hälsorisk.

“Kan leda till massdöd”

Paul Gacheru, som är artansvarig och platschef vid Nature Kenya har pratat med The Guardian om riskerna med giftet. “En utbredd användning av avicider för icke-målarter kan leda till miljöförorening och massdöd för andra fåglar och djur” berättar han, och avråder starkt från att ta till dessa medel.

Kan vara skadligt för befolkningen

Att bespruta odlingarna med Fention kan alltså påverka både andra djurarter och människor mycket negativt. Trots att giftet har en relativt låg toxicitet när det kommer till människor så kan en felaktig användning av medlet vara skadligt för stora mängder av befolkningen i området.

Kenyas regering har ännu inte tagit något beslut om huruvida man faktiskt kommer att distribuera giftet bland böndernas marker.