Jordbävning skakade om Kiruna

Nathalie Wästerlund

Ett större jordskalv inträffade i Kiruna natten till fredagen. Flera boende i närliggande orter vittnade om att det skakade ordentligt i marken, och att det var ovanligt kraftfullt.

Mindre skalv är inte ovanliga i Kiruna, med anledning av LKABs gruvbrytning som hela tiden pågår under staden. När man bryter malm i gruvorna så kommer det att uppstå seismisk aktivitet, det kan man inte undvika. LKAB förklarar på sin hemsida att det går att jämföra med flödet i ett vattendrag. Om man släpper en stor sten mitt i vattnet så måste vattnet hitta en annan väg runt stenen, och flödet förändras. Skakningarna i berget uppstår på liknande sätt, när spänningarna i berggrunden förändras.

Enligt Svenska nationella seismiska nätet, SNSN, så uppmättes magnituden på skalvet till 3,3 på Richterskalan. Björn Lund, som är seismolog vid Uppsala universitet, berättar enligt Aftonbladet att detta skalv var ovanligt kraftfullt. Han berättar vidare att den här typen av jordskalv blir allt vanligare i takt med att gruvan når allt längre ned i jorden. Det är därför man håller på att flytta på hela Kiruna, eftersom området med tiden kan komma att bli utsatt för kraftigare och mer riskfyllda skalv.