JO riktar allvarlig kritik mot polischef – hindrade journalistiskt arbete och respekterade inte censurförbudet

Nathalie Wästerlund

JO har riktat allvarlig kritik mot en polischef efter en incident med en journalist. Polischefen har enligt myndigheten hindrat hans journalistiska arbete och inte respekterat förbudet mot censur.

Den kritiserade händelsen ägde rum 2022 då en SVT-journalist genomförde en intervju utanför polishuset i Västerås. Denne tog sedan, enligt tidningens redaktionschef, ett antal klippbilder på polishuset. En polis kom då ut ur byggnaden och sade att journalisten begick ett brott som filmade då huset är ett skyddsobjekt. Journalisten berättade att han jobbade för SVT och bad om att få prata med en polischef, vilket han fick. Lokalpolisområdeschefen sade då till journalisten att radera de bilder som bröt mot förbudet att fotografera, för annars skulle en anmälan upprättas. Samma besked fick även redaktionschefen i ett senare samtal.

Ett köpslående

Men istället för att se till att händelsen utreddes på det sätt som rättegångsbalken föreskriver så inledde polischefen något som JO kallar för vad som “närmast kan beskrivas som ett köpslående” gällande om detta kunde bli föremål för en utredning. I detta fanns ett underliggande hot om att journalisten kunde bli misstänkt för brott om han inte fogade sig efter polischefens vilja.

Grundlagen respekterades inte av polischefen

– Agerandet är helt oacceptabelt. Det strider inte bara mot kravet på saklighet i regeringsformen för en tjänstemans agerande, utan också mot hur misstankar om brott ska hanteras, säger JO Per Lennerbrant i ett pressmeddelande från myndigheten. De konstaterar att ingripandet mot journalisten och hans chef saknade lagliga förutsättningar, samt att han “hindrades i sitt journalistiska arbete samt att grundlagsregleringen om anskaffarfrihet och förbud mot censur och andra hindrande åtgärder inte respekterades”.

JO kritiserar även det faktum att händelsen inte dokumenterats.

– Jag kan inte förstå frånvaron av dokumentation på annat sätt än att polischefen inte ville att hans åtgärder vid ingripandet skulle bli kända, säger Per Lennerbrant i pressmeddelandet.