Jeanette-fallet avgjort i HD – sambon döms till livstids fängelse

Susanne Nilsson
Högsta domstolen avgjorde idag det uppmärksammade Jeanette-målet. Foto: www.domstol.se

Mikael Eriksson, 53, dömdes på tisdagen av Högsta domstolen (HD) till livstids fängelse för mordet på sin sambo Jeanette Bergström, 61. Domen ses som ett viktigt prejudikat gällande orsakssamband och hur sådana ska bedömas i framtiden.

Eriksson dömdes till livstids fängelse för mord i tingsrätten. Hovrätten valde att istället döma honom för synnerligen grov misshandel till sju års fängelse, då man ansåg att det kunde finnas ytterligare en bidragande dödsorsak. Nu har HD slagit fast att det räcker att våldet varit en bidragande orsak till att kvinnan dog. Det måste alltså inte ha varit den enda orsaken.

– Det räcker med att misshandeln har bidragit till döden för att den ska anses ha orsakat döden, och det behöver inte vara den viktigaste orsaken, säger Mårten Schultz, professor i civilrätt som specialiserat sig på orsaksfrågor inom juridiken, i en kommentar till TT.

Utsattes för kraftigt våld av sin sambo

Jeanette hittades död i parets bostad i juli 2022. Hon hade blivit utsatt för kraftigt våld av sin sambo, vilket bland annat resulterat i traumatiska skador på hjärnan, skador på ryggraden och brutna revben.

Sambon dömdes för mord till livstids fängelse i tingsrätten. Domen överklagades till hovrätten, som inte ifrågasatte att den grova misshandeln ägt rum. Däremot gjorde hovrätten bedömningen att en läkemedelsförgiftning kan ha bidragit till dödsfallet, och att sambon därför skulle dömas för synnerligen grov misshandel istället för mord.

Att våldet varit en bidragande dödsorsak räcker för en morddom

Nu har HD slagit fast att det räcker med att våldet varit en bidragande orsak till dödsfallet för att mannen ska kunna dömas för mord. Det krävs alltså inte att det varit den enda orsaken, eller ens huvudorsaken.

– I grunden är det en bevisfråga om en gärningsmans handlande haft en viss effekt och det är åklagaren som ska bevisa att orsakssamband föreligger. I det här fallet kommer Högsta domstolen fram till att den medicinska utredningen inte ger utrymme för någon annan slutsats än att de hjärnskador i storhjärnan som följt av det våld mannen utövat har varit en i vart fall bidragande orsak till sambons död, säger justitierådet Malin Bonthron, som deltagit i avgörandet, i ett pressmeddelande.