Jan Emanuel vill styra ett privat fängelse

Ricard Aron Nilsson
Foto: By Janwikifoto - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jimmie.widar.jan.2022-04-05.1155565.jpg, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122738185

Entreprenören och politikern Jan Emanuel Johansson är intresserad av att ta över en anstalt och driva den.

Det råder en överbeläggning på landets anstalter och häkten. Enligt beräkningar från Kriminalvården behöver antalet fängelseplatser tredubblas de närmaste tio åren. Ett flertal riksdagsledamöter och partier har nu börjat säga sig vara öppna för att vissa delar av Kriminalvården ska kunna privatiseras.

– Just nu finns inte någon plan på privatiseringar. Men vi utesluter inte att man skulle kunna titta på olika lösningar i olika delar av Kriminalvården, säger Louise Meijer, Moderaternas gruppledare i Justitieutskottet, till Dagens Nyheter.

Vill ta över ett fängelse

Kriminalvården använder i viss mån redan idag privata aktörer. Väktare används till exempel ibland vid transporter och andra typer av bevakningsuppdrag. Många menar att nästa steg är att släppa in privata företag än mer.

En av dem som är intresserade av att driva privata fängelser är den tidigare riksdagsledamoten Jan Emanuel Johansson som genom åren även blivit rik på olika välfärdsbolag inom vård och omsorg.

– Jag kan lätt ta över en anstalt och är den första som räcker upp handen när det blir möjligt. Det är en fråga om ”när” privatisering kommer att ske och inte ”om” det kommer att ske, säger Jan Emanuel till Dagens Nyheter.