Jackie Arklöv får inte tidsbestämt – hovrätten ändrar tingsrättens dom

Susanne Nilsson
Göta hovrätt upphävde Jackie Arklövs tidsbestämning. Foto: Tommy Hvitfeldt/Katja kypar - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15765808

Jackie Arklöv, som avtjänar ett livstidsstraff för polismorden i Malexander 1999, får inte sitt straff tidsbestämt. Det beslutet fattade Göta hovrätt på onsdagen, med motiveringen att risken för återfall i allvarlig brottslighet är för hög.

Örebro tingsrätt gav förra året bifall på Arklövs ansökan om att få sitt straff tidsbestämt och omvandlade straffet till 41 års fängelse. Detta innebar att Arklöv skulle kunna friges under 2026. Nu har hovrätten ändrat tingsrättens beslut.

Dömd för mord och folkrättsbrott

Jackie Arklöv, Andreas Axelsson och Tony Olsson (numera Byström) dömdes alla till livstids fängelse för morden på två poliser i Malexander 1999. Arklöv dömdes också för grovt folkrättsbrott för brott han begick under sin tid som legosoldat i Bosnien-Hercegovina. Axelsson och Olsson är numera frigivna, men Arklöv blir alltså kvar i fängelset.

Återfallsrisken bedöms som medelhög

Vid Rättsmedicinalverkets förra riskbedömning av Arklöv, som gjordes 2020, fann man att risken för återfall i allvarlig brottslighet var medelhög. I bedömningen framgår dock att utredningsteamet hade övervägt att ange risken som hög. Vid bedömningen som gjordes under förra året i samband med Arklövs ansökan om tidsbestämning anges risken för återfall som låg, något som Socialstyrelsen ifrågasätter i sitt yttrande. Hovrätten väljer att gå på Socialstyrelsens linje.

“När verkets bedömning ändras på ett genomgripande sätt och efter relativt kort tid måste det emellertid i särskild utsträckning krävas att skälen för den ändrade uppfattningen är robusta och välgrundade. Hovrätten har för sin del inte övertygats om att så är fallet. Som Socialstyrelsen angett saknas det nämligen till en början en närmare analys i frågan om hur de utpekade gynnande omständigheterna kunnat leda till slutsatsen att återfallsrisken numera är låg”, skriver Göta hovrätt i sin dom.

Flera aspekter ska beaktas

Hovrättsrådet Patrik Örnsved kommenterar domen på följande sätt i ett pressmeddelande:
– I mål om omvandling av livstidsstraff ska flera aspekter beaktas. Risken för återfall i brottslighet av allvarligt slag – och därmed samhällsskyddet – kommer dock i den absoluta förgrunden. Efter­som utredningen i det här målet inte är tillräckligt robust för att medge slutsatsen att återfallsrisken är låg, kan omvand­ling inte ske. Ansökningen ska därför avslås.

Jackie Arklöv kan göra en ny ansökan om att få sitt straff tidsbestämt tidigast ett år efter att hovrättens dom har vunnit laga kraft.