IVO drar in Humanas tillstånd för hemtjänst: “uppfyller inte kraven på lämplighet” – aktien störtdök

Nathalie Wästerlund

Omsorgsföretaget Humana Assistans har fått sitt tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans, avlösarservice, ledsagarservice samt hemtjänst indraget. Detta skriver företaget själva i ett pressmeddelande på sin hemsida.

Det är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som har tagit beslut om att dra in tillståndet. Bland annat eftersom de anser att Humana har uppvisat “återkommande brister avseende anmälningsskyldighet, anordnar- och arbetsgivaransvar samt förmåga att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten”.

Företaget delar inte IVOs åsikter

“Humana Assistans anser att det har välfungerande rutiner som följer lagstiftningen och därför kan hantera avvikelser i verksamheten”, skriver företaget på sin hemsida. De påpekar även att Ivo genomfört flera granskningar av Humana som inte vunnit laga kraft.

Ska överklagas till förvaltningsrätten

Företaget planerar att överklaga beslutet till förvaltningsrätten, samt att framställa ett yrkande om att IVO:s beslut tills vidare inte ska gälla under tiden som överklagandet prövas i rätten.

Aktien rasade

Efter att nyheten om att tillståndet återkallats blivit offentligt infördes handelsstopp med bolagets aktie. När handelsstoppet sedan hävdes så rasade aktien med 52 procent.