Ingen säker förklaring till mystiskt meddelande från Trafikverket

Susanne Nilsson

Flera personer fick i augusti i år upp ett märkligt meddelande på radiodisplayen i sina bilar. Meddelandet löd ”Viktigt trafikmeddelande. Blekinge län. Luftangrepp, fara” och föregicks av en särskild signal. En varningstriangel syntes också i meddelandet. Först sade Trafikverket att meddelandet hade sänts ut från dem men att det var felaktigt, något som man senare tog tillbaka. 

Enligt Felicia Danielsson, presskommunikatör på Trafikverket, kommer meddelandet inte från dem. 

– Vi har kommit fram till att det inte är vi som skickat ut meddelandet, eller det finns i alla fall ingenting som tyder på det i våra loggar och vår tekniska data, säger hon.

Ulf Nygårds, förvaltare av trafikinformation på väg vid Trafikverket, har tillsammans med experter från flera andra myndigheter försökt ta reda på vem som kan ha skickat ut meddelandet. Det har funnits några olika teorier om vad som kan ha hänt men enligt Ulf Nygårds kvarstår endast en trolig förklaring, att det på något sätt blivit fel i kodningen. Han säger vidare att det egentligen inte ska kunna hända.

– Jag har hållit på med det här sedan 1994 och har aldrig varit med om något liknande.