Inga dödsskjutningar i Göteborg under 2023

Ricard Aron Nilsson

Polisregion Stockholm har haft 33 skjutningar i år, varav 5 med dödlig utgång. Motsvarande siffra för polisregion Väst är 9 respektive 0. Den stora skillnaden hänförs bland annat till särskilda satsningar av Göteborgspolisen.

Polisen i väst har satsat mycket på lokalpoliser, avhopparverksamhet och att lagföra nyckelpersoner bland gängen. Detta uppges vara en stor del av orsaken till att antalet skjutningar är betydligt mindre i väst jämfört med öst. Även om det finns mer än dubbelt så många invånare i Stockholm jämfört med Göteborg, så kan inte det i sig förklara den stora skillnaden i dödsskjutningar.

Mål: få de kriminella inlåsta

En av satsningarna går ut på att få gängkriminella inlåsta, även om det bara är för en kortare tid. Detta i motsats till många polisinsatser där man i första hand jobbar för längre fängelsestraff.

– Vi ska inte alltid gå efter jättestora beslag och jättelånga fängelsestraff, utan efter individen som sätter i gång saker. Den ska bort, även om det bara blir tre månader, säger Emelie Kullmyr, polischef i Storgöteborg, till Göteborgs-Posten.