IMY utfärdar reprimand för känsliga uppgifter om psykisk hälsa – trots utgivningsbevis

Nathalie Wästerlund
Foto: Pressbilder

Söktjänsten Verifiera får inte längre låta användare söka efter känslig information om psykiatrisk tvångsvård. Detta slogs fast av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) efter en granskning. Verifiera motsätter sig IMY:s lagtolkning och säger att de kommer att överklaga till domstol.

Med hjälp av namn eller personnummer har kunder till Verifiera kunnat få fram domstolsbeslut rörande privatpersoner. Men i databasen har det även funnits uppgifter om psykiatrisk tvångsvård och vård av missbrukare, vilket IMY nu anser att inte längre ska få finnas i Verifieras databas.

Kan leda till kännbara konsekvenser

IMY inledde granskningen efter att flera privatpersoner hört av sig till myndigheten med misstankar om att informationen som Verifiera gett ut lett till förlorade jobbtillfällen.

– För dessa personer kan ett offentliggörande av informationen vid en bakgrundskontroll leda till kännbara konsekvenser, till exempel i form av minskade möjligheter att bli aktuell för en anställning och utanförskap, säger Martin Wetzler, jurist på IMY i ett pressmeddelande.

Undantag i dataskyddsförordningen

Den som bedriver journalistisk verksamhet och innehar utgivningsbevis undantas från betsämmelserna i dataskyddsförordningen som hindrar spridning av känsliga personuppgifter.

Trots att Verifiera sedan 2016 år är innehavare av utgivningsbevis för databas anser nu IMY att uppgifterna är så pass känsliga att de måste tas bort.

IMY har gett Verifiera åtta veckor på sig att ta bort uppgifterna.. 

Vidtar inte åtgärder innan dom

Verifiera bemöter reprimanden i ett pressutskick på sin hemsida. Där skriver de bland annat:

”Vad IMY utfärdat är en ”reprimand” för att vi tillhandahåller domar som rör psykiatrisk tvångsvård och vård av missbrukare. Domar som är allmänna handlingar och enligt offentlighetsprincipen kan begäras ut från respektive domstol av vem som helst.”

De skriver också att de kommer att överklaga beslutet:

”Från Verifieras sida motsätter vi oss IMY:s nya lagtolkning och avser att överklaga beslutet. Intill dess att det finns en lagakraftvunnen dom kommer vi inte att vidta några förändringar av våra publiceringar av domar.”