HVB-hem försökte dölja att anställd gjorde minderårig gravid

Susanne Nilsson

En flicka under 18 år blev gravid med en manlig anställd på det HVB-hem hon bodde på. Det rapporterar SVT Värmland. Mannen, som är 25 år äldre än flickan, ska ha inlett en sexuell relation med henne vilket resulterade i en graviditet.

När det i vintras kom fram att mannen haft en sexuell relation med flickan sade han själv upp sig från sin anställning. HVB-hemmet gjorde ingen egen utredning av händelsen, utan det var först när SVT uppmärksammade fallet och ställde kritiska frågor till boendet som en så kallad Lex Sarah-utredning inleddes.

“Förnyad bedömning” efter SVT-granskning

Efter att SVT kontaktade ansvariga på boendet lämnade de följande kommentar via mail: ”SVT:s kontakt och frågor ledde till en förnyad bedömning i vår verksamhet med resultat att vi rapporterar risk för missförhållande vilket kommer utredas”.

BO-kritik och IVO-inspektion

Sveriges barnombudsman, Elisabeth Dahlin, säger till SVT Värmland att hon är kritisk till hur ärendet har hanterats.

– Alltså, sådana här händelser – finns det ens en misstanke om oegentligheter, sexuella övergrepp eller sexuella närmanden så måste det utredas grundligt. Allt annat är oacceptabelt, säger hon.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), har också inlett en inspektion av boendet efter att en anonym anmälan skickats till dem. En bedömning av hur IVO ser på boendet och det som hänt, väntas komma efter sommaren.