Hovrätten fastställer domen mot man som sköt ihjäl sin vän i biltunnel – får straffreducering efter att ha varit kronvittne

Susanne Nilsson
Svea hovrätt. Foto: www.domstol.se

Svea hovrätt fastställer domen mot en 19-årig man som sköt ihjäl en annan ung man i en biltunnel i södra länken i Stockholm förra året. Det skriver domstolen i ett pressmeddelande.

Målet har blivit mycket uppmärksammat, dels på grund av omständigheterna kring mordet men också för att 19-åringen varit kronvittne i en annan mordrättegång och därför fått en stor straffreducering. Fallet är ett av de första där ett kronvittne används efter att lagen om kronvittnen infördes den 1 juli 2022, och hovrättens dom ger mannens roll som kronvittne en ännu större betydelse.

– Det blir intressant för oss på Åklagarmyndigheten att analysera, säger åklagare Daniel Jonsson till Dagens Nyheter (DN).

Föraren sköts ihjäl i tunneln

Det aktuella mordet skedde i Björktunneln den 20 oktober 2022. Fyra unga män från Eskilstuna hade åkt till Stockholm för att, enligt dem själva, handla kläder på NK. När de satt i bilen och körde genom tunneln sköt 19-åringen ihjäl den 21-årige föraren med fyra skott i huvudet. Den dömde mannen har erkänt att han höll i vapnet men nekar till brott.

Fick straffreducering för att han agerade kronvittne i annat mordfall

Åklagaren yrkade på att 19-åringen skulle dömas till 18 års fängelse. Södertörns tingsrätt gjorde bedömningen att straffvärdet för mordet uppgick till 16 års fängelse, men på grund av att mannen lämnade avgörande uppgifter i ett annat mordärende sänktes hans straff till tio år och sex månaders fängelse.

Hovrätten ger en större straffreducering

Domen överklagades till hovrätten, och åklagaren yrkade på att mannen skulle dömas till 12 års fängelse. Hovrätten valde att fastställa tingsrättens dom i ansvarsdelen, och straffet på tio år och sex månaders fängelse står därmed fast. Med hänsyn till att 19-åringen suttit häktad under en lång tid och för att han löper hög risk att utsättas för allvarlig brottslighet efter att ha vittnat i den andra mordrättegången väljer hovrätten att ge en större straffreducering.

“I förevarande fall har enligt åklagaren NN på ett avgörande sätt medverkat i utredningen av ett mord som utan hans medverkan inte hade kunnat klaras upp. Det rör sig alltså om uppgifter av väsentlig betydelse för utredningen av någon annans brott. Utredningen avser synnerligen grov brottslighet. NN döms själv för brott med mycket högt straffvärde. Av utredningen framgår att NN och hans närstående riskerar att utsättas för allvarlig brottslighet med anledning av uppgiftslämnandet. Med beaktande av dessa omständigheter anser hovrätten att det i detta fall finns skäl för en större reducering än den som tingsrätten har gjort. Därtill bör även den långa häktestiden med restriktioner beaktas. Vid en samlad bedömning av de strafflindringsgrunder som är aktuella bör straffet enligt hovrätten sammantaget bestämmas till fängelse i 10 år och 6 månader. Hovrätten kommer därmed fram till samma straffmätningsvärde som tingsrätten. Tingsrättens domslut ska därför fastställas i ansvarsdelen”, skriver hovrätten i sin dom.