Högsta domstolen prövar snippamålet – hovrätten kan ha gjort rättegångsfel

Susanne Nilsson
Högsta domstolen ska pröva snippan-målet.

Högsta domstolen (HD) har beviljat prövningstillstånd i det så kallade snippamålet. Det skriver domstolen i ett pressmeddelande. En 50-årig man dömdes först till tre års fängelse i tingsrätten för våldtäkt av en tioårig flicka. I hovrätten friades han, då rätten ansåg att det var oklart vad ordet “snippa” betyder.

“Prövningstillståndet gäller frågan om rättegångsfel har förekommit såvitt avser hovrättens hantering och prövning av alternativa brottsrubriceringar och lagrum inom ramen för gärningsbeskrivningen”, skriver HD i pressmeddelandet.

Oklart vad ordet snippa betyder enligt hovrätten

Hovrättens beslut att fria mannen blev mycket uppmärksammat och ledde till omfattande protester och demonstrationer. Den tioåriga flickan använde ordet “snippa”, och enligt rätten var det oklart vad hon syftade på. Därmed ansåg de inte att det kunde fastställas att den åtalade mannen hade penetrerat hennes underliv.

Riksåklagaren är nöjd med HD:s beslut

Riksåklagare Petra Lundh överklagade hovrättens dom till Högsta Domstolen. I sitt överklagande skrev hon bland annat att hovrätten, utifrån den gärningsbeskrivning som lades fram, hade kunnat döma mannen för grovt sexuellt övergrepp mot barn.

– Det är med tillfredsställelse som jag konstaterar att Högsta domstolen delar min bedömning att det är viktigt att målet prövas och att de nu beslutat att ta upp det för avgörande i frågan om det har begåtts rättegångsfel, säger Petra Lundh i ett pressmeddelande på Åklagarmyndighetens hemsida.

Prövar frågan om rättegångsfel

Justitierådet Stefan Johansson är en av de domare som har deltagit i beslutet.

– Högsta domstolens beslut innebär att domstolen kommer att pröva frågan om rättegångsfel har förekommit när det gäller hovrättens hantering och prövning av alternativa brottsrubriceringar och lagrum inom ramen för gärningsbeskrivningen. Högsta domstolen ska alltså inte nu pröva hela målet utan bara just denna fråga. Målet i övrigt har förklarats vilande i avvaktan på hur Högsta domstolen bedömer frågan om rättegångsfel, förklarar han i pressmeddelandet på HD:s hemsida.