Högsta domstolen nobbar ryska staten – ekobrottsmisstänkt man lämnas inte ut efter risk för förföljelse

Nathalie Wästerlund

Högsta domstolen har slagit fast att en ekobrottsmisstänkt man inte kommer att lämnas ut till Ryssland för lagföring. Beslutet har tagits eftersom han i Ryssland kan riskera svår förföljelse på grund av sin sexuella läggning. Detta rapporterar Dagens Juridik.

Det är för lagföring av två bedrägeribrott, två förskingringsbrott och ett fall av överskridande av befogenhet som den ryska staten begärt att den nu 46-årige mannen ska utlämnas. Detta baseras på två ryska häktningsbeslut från förra året. Högsta domstolen har dock avslagit Rysslands krav om utlämning eftersom han har flyktingstatusförklarats i Sverige.

Sedan 2021 har mannen beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd och flyktningstatusförklaring i Sverige. Skälet för flyktingstatus baseras på att mannen riskerar svår förföljelse i Ryssland på grund av sin sexuella läggning. Eftersom förhållandena i landet inte ändrats finns det därmed också hinder mot utlämning.