Högsta domstolen fastställer hovrättsdom för kronvittne

Susanne Nilsson
Högsta domstolen ansåg att en straffrabatt på 1,5 år var tillräckligt för att ha samarbetat med polisen.

Högsta domstolen (HD) fastställer hovrättens dom mot ett så kallat kronvittne. Domen är den första som prövats av högsta instans sedan lagen om kronvittnen infördes i Sverige i juli 2022.

Fallet gäller en kvinna som åtalades för grovt narkotikabrott och lämnade uppgifter om en medåtalad för att få sitt eget straff sänkt. Både tingsrätten och hovrätten bedömde att en straffsänkning var rimlig med hänsyn till omständigheterna, kvinnans samarbete under utredningen och den allvarliga hotbild som riktades mot henne framhölls särskilt av domstolarna.

HD fastställer hovrättsdomen

Straffvärdet för det grova narkotikabrott kvinnan befanns skyldig till uppgick enligt både tingsrätten och hovrätten till fem år och sex månaders fängelse. Tingsrätten ansåg att ett avdrag på ett år var rimligt med tanke på att kvinnan under utredningen lämnat uppgifter som var av “västentlig betydelse för utredningen”. Domen överklagades till hovrätten som sänkte straffet med ytterligare sex månader.

Hovrättsdomen överklagades till Högsta domstolen, då kvinnan och hennes försvarare tyckte att straffrabatten borde ha blivit ännu större. HD håller inte med utan fastställer alltså hovrättens dom på fyra års fängelse, en straffrabatt på ett och ett halvt år.