Högerpartier bildar trepartsregering – “mycket ödmjuka inför uppgiften”

Susanne Nilsson

På fredagsförmiddagen stod det klart att M, KD och L bildar trepartsregering, med SD som stödparti.

SD kommer inte att ingå i regeringen, men ändå ha ett nära samarbete. Partiet får ett antal tjänstemannaplatser i regeringskansliet och därmed ett stort inflytande, något partiledaren Jimmie Åkesson uttryckte sin glädje över. Han sade bland annat att partiet i och med det “ändå har möjlighet att bevaka våra väljares intressen”.

“Vi vill samla, inte splittra”

De fyra partiledarna återkom flera gånger till att deras förhandlingar och diskussioner varit genomgående respektfulla. Man är överens om att det är politiken som måste stå i centrum, att det handlar om ett kompromissande och inte om de enstaka partiernas vilja att få igenom sina förslag.

– Vi vill samla, inte splittra. Ena, inte dela, sade Moderaternas Ulf Kristersson medan övriga partiledare nickade instämmande.

Ulf Kristersson poängterade att även om partierna inte lyckats komma överens på alla områden, så delar de värderingar i de stora och viktiga frågorna.

Tidöavtalet

Den nya regeringen bildas utifrån det så kallade Tidöavtalet, uppkallat efter Tidö slott utanför Västerås där de fyra partierna under de senaste veckorna haft sina förhandlingar. I avtalet har de förhandlat fram sju samarbetsprojekt och ett budgetsamarbete. De sju samarbetsprojekten handlar om kriminalitet, migration och integration, energipolitik och sjukvård, skolan och att stärka fri- och rättigheter.

Skärpta straff, visitationszoner och anonyma vittnen

Kriminalpolitiken är en av de stora frågorna för den nya regeringen, där står skärpta straff och avskaffade straffrabatter på agendan. Anonyma vittnen, visitationszoner, utvisning av fler gängkriminella samt att se över polisens möjligheter att använda sig av hemliga tvångsmedel, är några åtgärder som kommer att bli verklighet de kommande åren. SD vill också att man ser över möjligheten att hyra anstaltsplatser i andra länder, samt att man utreder möjligheten att införa ett nationellt tiggeriförbud.

Drastisk minskning av antalet kvotflyktingar

När det gäller integrations- och invandringsfrågor är partierna överens om att minska antalet kvotflyktingar drastiskt. Här var Liberalernas partiledare Johan Pehrson tydlig med att hans parti noggrant värnar om asylrätten. Vidare kommer en minskning av biståndet att genomföras och fokuset på närområdet, framför allt Ukraina, kommer att bli tydligare.

“Mandat att genomföra århundradets vårdreform”

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch konstaterade att väljarna gett partierna “mandat att genomföra århundradets vårdreform”. Hon pratade om vikten av en utökad tillgänglighet, med ett särskilt fokus på primärvården. Regeringen vill se ett nationellt styre, och Ebba Busch lade stor vikt vid att vården ska vara likvärdig oavsett var i landet man bor. Hon sade också att en fortsatt utveckling av kärnkraften i Sverige är central för att kunna trygga en fungerande elproduktion.

Fokus på skola, kultur och idrott

Liberalernas Johan Pehrson lade mycket fokus på skolan och på vikten av ett ökat kunskapsresultat och en likvärdig skola i hela landet. Vidare uttryckte han att kultur och idrott är viktiga områden för L, samt att de också vill göra stora satsningar på barn och ungdomars psykiska hälsa.

Bråttom med Nato

I övrigt nämndes bland annat att regeringen vill sänka skatten för låginkomsttagare samt förbättra villkoren och underlätta för småföretag. Frågan om Sveriges medlemsansökan till Nato adresserades också, där Ulf Kristersson framhöll att det är bråttom.

“Mycket ödmjuka inför uppgiften”

Moderaternas Ulf Kristersson väntas röstas fram som statsminister vid omröstningen på måndag. Regeringstillträdet sker senare under nästa vecka, och Kristersson lovade under presskonferensen att vi inte kommer behöva vänta länge på att få svar på frågan om ministerposter. Han sade också att han och de övriga partiledarna är “mycket ödmjuka inför uppgiften att bilda regering”.