Historiska domen: Första gången en 18-åring får livstid i Sverige

Susanne Nilsson
Foto: Polisen / Paul Björkman

Fabian Cederholm, som i torsdags dömdes för dubbelmordet på Malmö latinskola, är den förste 18-åring som någonsin fått ett livstidsstraff i Sverige. Domen kan komma att överklagas av principskäl.

Efter att riksdagen tidigare i år slopat den s.k. ”ungdomsrabatten” dömde för första gången i Sverige en en 18-åring till livstids fängelse. Fabian Cedervall blir således Sveriges första 18-åring att få ett icke-tidsbestämt straff för dubbelmordet av två kvinnliga lärare på Malmö latinskola den 21 mars i år.

Det var i Malmö tingsrätt som den historiska domen meddelades under torsdagen.
Foto: Lars Lydig

”Omfattande, brutalt och besinningslöst våld”

Inför stort pressuppbåd i Malmö tingsrätt på torsdagen motiverade tingsrättens lagman Johan Kvart den historiska domen.

– Det rör sig om mord av två kvinnor som var fysiskt underlägsna gärningsmannen. De var helt oförberedda och skyddslösa. De befann sig på sin arbetsplats, som i likhet med sitt hem, bör vara en plats där de har rätt att känna sig trygga. De har utsatts för ett mycket omfattande, brutalt och besinningslöst våld som inte har varit kortvarigt och det står klart att de har känt svår dödsångest när detta inträffat. Mordvapnen, en yxa och en kniv, och tillvägagångssättet har förstärkt och inneburit ett svårt och utdraget lidande för båda offren. Gärningarna har också föregåtts av planering. Jag menar att det rör sig sammantaget om ett tillvägagångssätt som måste karaktäriseras som särskilt hänsynslöst. Mot den bakgrunden är det inte aktuellt med tidsbestämt straff, utan påföljden ska bestämmas till livstids fängelse.

Johan Kvart är lagman på Malmö tingsrätt och var den som inför stort pressuppbåd på torsdagen meddelade den historiska domen mot 18-åringen.
Foto: Per Carlsson

Kände sig ”missanpassad”

18-åringen utförde i mars i år en attack på skolan där han anföll två kvinnliga lärare med kniv och yxa. Kvinnorna valdes ut slumpmässigt och båda offren dog till följd av våldet. Attacken mot skolan var planerad och Fabian Cederwall har erkänt alla åtalspunkter och uppgav i tingsrätten att han känt sig ”missanpassad”. Han motiverade morden med att han ville göra något så hemskt att alla efteråt skulle ta avstånd ifrån honom.

Ynglingen maskerade sig inne på en toalett precis innan han slumpmässigt valde ut sina mordoffer på Latinskolan i Malmö den 21 mars 2022.
Foto: Polisen

Rättsmedicinalverket har undersökt Cedervall och kommit fram till slutsatsen att han inte led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för undersökningen. Han kommer därför att avtjäna sitt straff i fängelse. Att Cederholm har konstaterat autismspektrumtillstånd anser inte tingsrätten är inte en förmildrande omständighet som påverkar straffet.

Strax innan mordet maskerade sig mördaren inne på en toalett. Så här lämnade han platsen. Foto: Polisen

Behöver prövas i högre instans

Till Aftonbladet säger Cederwalls försvarsadvokat Anders Elison att tingsrättens dom kommer att överklagas av principskäl, då detta är första gången en livstidsdom delas ut till en så ung person, men till Expressen uppger han att hans klient inte riktigt är med på planen.

– Han vill ha så strängt straff som möjligt. Han har sagt att han förtjänar det värsta, det är hans egna ord, säger Anders Elison till Expressen.

Åklagaren Johanna Liljeblad är nöjd med livstid straff för 18-åringen och uppger att hon inte har några planer på att överklaga.

Fabian Cederwall döms till att betala skadestånd på cirka en miljon kronor till offrens familjer.

Domen har inte vunnit laga kraft.