Hel familj döms till fängelse för bidragsbrott – fick oberättigad assistansersättning i nio år

Nathalie Wästerlund

En hel familj döms för bidragsbedrägerier efter fusk med assistansersättningen. Detta efter att en man med påstådd postpolio blivit beviljad ersättning trots att man nu avgör att han inte haft rätt till detta.

Den nu 69-årige mannen led av polio som barn. Som vuxen har han uppvisat symtom som tyder på postpolio, som bland annat kan leda till muskelsvaghet och skador på nervsystemet. Mannen ansökte om assistansersättning i oktober 2001 och har i princip fått ersättning ända sedan dess. Den som får rätt till assistans kan själv anställa sina personliga assistenter, och mannen valde då ett privat assistansordnarbolag som bestod av hans familj: hustrun och tre söner. Samtliga familjemedlemmar, förutom pappan själv, ska ha utfört assistansarbete under något eller flera år mellan perioden november 2011 till november 2020, som är den tidsperiod som målet gäller.

Lämnats oriktiga uppgifter

Frågorna i rättegången gällde i huvudsak om mannen felaktigt har fått assistansersättning utbetalt till sig som en följd av att oriktiga uppgifter har lämnats, samt vilket ansvar han och hans familj i så fall bär för det bidragsbrott som det innebär. Åklagaren hos Attunda tingsrätt slog fast att det är ställt utom rimligt tvivel utom rimligt tvivel att det i de tidsredovisningar och assistansräkningar som åtalet avser har lämnats oriktiga uppgifter vad gäller omfattningen av utförd assistans, enligt tingsrätten skrivelser.

Ljög om mannens hälsotillstånd

Assistenterna, alltså mannens familj, ska inte ha utfört aktiv assistans de antal timmar som står i tidsredovisningarna och assistansräkningarna. Hustrun misstänks även ha ljugit om mannens hälsotillstånd för att få det att framstå som att han var mer illa däran än han faktiskt var. Utöver detta slog tingsrätten även fast att pappan under den aktuella perioden inte över huvud taget haft behov av assistansersättning (inte behov av personlig assistans avseende grundläggande behov 20 timmar eller mer per vecka).

Hela familjen döms till fängelse

Slutligen dömdes den 69-årige mannen för 101 fall av grovt bidragsbrott samt bedrägeri. Hans hustru dömdes för medhjälp. Sönerna dömdes för det förstnämnda. Målet överklagades till Svea hovrätt som gick på tingsrättens linje, bortsett från att de fängelsestraff som första instansen yrkade på sänktes något. Mannen och hans fru har nu dömts till tre års fängelse vardera. Även samtliga söner har fått fängelsestraff på mellan tre år och tre år och nio månader vardera.