HD tar inte upp Macchiarinimålet – hovrättens dom står därmed fast

Susanne Nilsson
Högsta domstolen. Foto: Carl Johan Erikson

Högsta domstolen ger inte prövningstillstånd i målet med kirurgen Paolo Macchiarini. Det skriver domstolen i ett pressmeddelande. Hovrättens fängelsedom står därmed fast. 

I juni i år dömdes Macchiarini av Svea hovrätt till två och ett halvt års fängelse för tre fall av grov misshandel. Detta efter att han under 2011 och 2012 opererat in syntetiska luftstrupar på tre patienter, som alla avled efter att ha drabbats av svåra komplikationer.

Hävdade att nödsituationer förelåg

Macchiarini har hävdat att det förelåg nödsituationer i fallen där syntetiska luftstrupar opererades in på de tre patienterna. Hovrätten ansåg att en nödsituation endast förelåg i det tredje fallet, men rättens bedömning var att det trots detta var oförsvarligt att göra operationen. Utredningen av fallet tydde på att de första två patienterna hade kunnat leva under en inte obetydlig tid om ingreppen inte hade gjorts.

HD tar inte upp målet, och hovrättens dom om två och ett halvt års fängelse står därmed fast.